ნექსონ
ტექნოლოჯის
ჩვენ ვაერთიანებთ ადამიანებს
სააქციო საზოგადოება ნექსონ ტექნოლოჯის გახლავთ საერთაშორისო კომპანია, რომელიც ფლობს სოციალურ ქსელებს და აწარმოებს ვირტუალური პროდუქციითა და მომსახურებით ვაჭრობას. გამომდინარე სფეროს ღრმა ცოდნიდან და გამოცდილებიდან, კომპანიამ შეიმუშავა უნიკალური მიდგომა ინტერნეტ ტექნოლოგიების ბაზრისადმი, რის შედეგადაც იგი სწრაფად ვითარდება. IT გლობალურ ბაზარზე ინოვაციების შეტანა და მათ გარშემო მომხმარებელთა მოზიდვა ნექსონ ტექნოლოჯის პრიორიტეტია.
© ს.ს. ნექსონ ტექნოლოჯის